Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat op 25 mei 2018 in (update 22 mei 2018)

vlag eu

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer omdat deze vervangen is door de AVG.

De praktijk heeft vanwege de AVG haar informatie over privacy en hoe de praktijk daarmee omgaat aangepast op de website. Zo is onder meer door de praktijk een nieuw privacyregelement opgesteld.

U heeft als patient meer rechten gekregen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u †het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens. Ook moet de praktijk kunnen aantonen aan de toezichthouder dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de privacy van u te waarborgen.


© 2009 - 2019 Huisartspraktijk van Breugel †| †Mail ons††| †Nieuwsbrief †| †Contact †|†Beveiligde patiŽntenomgeving††| Disclaimer |